ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τα βραβεία Greece STAY Awards θεσμοθετήθηκαν προκειμένου να επιβραβεύσουν οικοδεσπότες, ιδιοκτήτες και εταιρείες διαχείρισης και λοιπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα του συνόλου της ελληνικής αγοράς της φιλοξενίας, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και τον τύπο τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Αίτηση συμμετοχής καλούνται να υποβάλουν :

 • Όλοι οι οικοδεσπότες και ιδιοκτήτες (Hosts).
 •  Οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων (Property Managers). 
 • Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές Βιλλών (Villas).
 •  Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές καθ' ολοκληρία κτιρίων, και 
 •  Όσοι άλλοι πιστεύουν ότι, ξεχωρίζουν με την ευρύτητα και τη σημαντικότητα των καταλυμάτων τους, τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους τη δημιουργικότητα και τις καινοτομίες τους, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι οικοδεσπότες, ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακινήτων ή εταιρείες καταλυμάτων της χώρας. Ένας οικοδεσπότης, ιδιοκτήτης, διαχειριστής ακινήτων ή μια εταιρεία μπορεί να είναι υποψήφια προς βράβευση σε ένα ή περισσότερα βραβεία εφόσον διαθέτει το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε κατηγορία βράβευσης. Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος της επιχείρησης εφόσον υπάρχει η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης ή άλλου αρμόδιου Διευθυντή. Οι συμμετέχοντες, οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι προς αξιολόγηση υποψηφιότητες τους υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για τον διαγωνισμό των Greece STAY Awards. Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου, και ιδίως των διοργανωτών και των μελών των επιτροπών, για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ GREECE STAY AWARDS

Τα Greece STAY Awards απευθύνονται σε όλο το φάσμα των καταλυμάτων, εταιρειών και προσώπων με 9 βασικές κατηγορίες που περιέχουν 21 κατηγορίες βράβευσης που είναι οι εξής και με το εξής κόστος συμμετοχής. Κατηγορίες Βράβευσης:

TOP URBAN ACCOMMODATION - ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Top City Apartment - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (110,00 € )
 • Top City House - ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ (110,00 €)
 • Top Serviced Apartment Building - ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (270,00 €)

TOP ISLAND, SEAFRONT & MAINLAND VILLAS - ΒΙΛΕΣ

 • Top Island Villa - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΒΙΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑ (270,00 €)
 • Top Seafront Villa - ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ (270,00 €)
 • Top Mainland Villa - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΛΑ (270,00 €)

TOP ISLAND, SEAFRONT & MAINLAND ACCOMMODATION - ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ & ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Top Island Accommodation - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ (110,00 € )
 • Top Island Complex - ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  (210,00 €)
 • Top Seafront Accommodation - ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΑ (110,00 €)
 • Top Seafront Complex - ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (210,00 €)
 • Top Mainland Accommodation - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ (110,00 € )
 • Top Mainland Complex - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (210,00 €)

TOP SUSTAINABLE ACCOMMODATION - ΑΕΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Top Sustainable Accommodation - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ (210,00 €)
 • Top Sustainable Villa - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΒΙΛΑ (270,00 €)
 • Top Sustainable Serviced Apart. Building - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ (270,00 €)

TOP HOST OF THE YEAR - ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ

 • Property Manager of the Year - ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ PROPERTY MANAGER (190,00 €)

TOP ASSOCIATION - ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 • Association of the Year - ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (0,00 €)

TOP FACEBOOK PAGE - ΚΟΡΥΦΑΙΑ FACEBOOK PAGE,, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 • Facebook Page of the Year - ΚΟΡΥΦΑΙΑ FACEBOOK PAGE (0,00 €)

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η υποβολή υποψηφιότητας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της συνεργαζόμενης πλατφόρμας www.evalato.com και της οποίας η φόρμα είναι embebed στην ιστοσελίδα www.greecestayawards.gr & www.greecestayawards.com, και για να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να κατατεθεί, εξοφληθεί και ολοκληρωθεί η επεξεργασία της από τον υποψήφιο προς τον διοργανωτή μέχρι την 31η Ιουλίου 2023. 

Κάθε συμμετέχων οικοδεσπότης, ιδιοκτήτης, εταιρεία διαχείρισης ακινήτων και άλλη εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Μπορείτε να υποβάλετε όσες υποψηφιότητες επιθυμείτε, εφόσον περιλαμβάνουν την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε κατηγορία βράβευσης., όμως κάθε δήλωση υποψηφιότητας υπόκειται σε χωριστό κόστος συμμετοχής. Για περισσότερες από μια υποβολές συμμετοχής στα Greece STAY Awards προσφέρουμε διάφορες εκπτώσεις (βλ. παρακάτω).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Όλες οι υποψηφιότητες εξοφλούνται μέσω του λογαριασμού του οργανωτή που διατηρεί στη Viva Wallet με αριθμό ΙΒΑΝ GR 0970100000000795381923973 & BIC: VPAYGRAA. Δικαιούχος του λογαριασμού είναι το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης και Τουρισμού ΑΜΚΕ. Η εξόφληση της συμμετοχής μπορεί να γίνει και μέσω του quick pay λογαριασμού για όλες τις πιστωτικές κάρτες στο ακόλουθο link https://pay.vivawallet.com/evareto   Η υποψηφιότητα επίσης μπορεί να εξοφληθεί μέσω PayPal στο λογαριασμό του διοργανωτή στον οποίο οδηγεί η φόρμα συμπλήρωσης της υποψηφιότητας.

Για κάθε υποψηφιότητα εκδίδεται σε άμεσο χρόνο το ανάλογο παραστατικό. Τιμολόγιο (ΤΠΥ) για τα νομικά πρόσωπα, απόδειξη λιανικής για τους ιδιώτες.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο υποψήφιος μπορεί να υπαναχωρήσει με την αποστολή email στο hello@greecestayawards.gr εντός 48 ωρών από την πληρωμή του και να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων. Με την παρέλευση των 48 ωρών η υποψηφιότητα του θεωρείται δεδομένη και δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες:

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΒΙΛΕΣ & ΚΤΗΡΙΑ

 • Τίτλος καταλύματος (Υποχρεωτικό)
 • Όνομα host ή τίτλος Property Manager (Υποχρεωτικό)
 • Link καταλύματος σε πλατφόρμα της επιλογή σας (Υποχρεωτικό)
 • Link καταλύματος στο site σας (εάν έχετε) (Προεραιτικό)
 • Link του συνεργάτη που διακόσμησε το κατάλυμα σας (Προεραιτικό)
 • Link του συνεργάτη που υλοποίησε το κατάλυμα σας (Προεραιτικό)
 • PHOTO GALLERY (Υποχρεωτικό)
 • Περιγραφή καταλύματος και  παροχές *(Υποχρεωτικό)
 • Γιατί να ψηφιστεί (Υποχρεωτικό)

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΒΙΛΕΣ & ΚΤΗΡΙΑ

 • Το brand (Υποχρεωτικό)
 • Το logo (Υποχρεωτικό)
 • Φωτογραφίες καταλύματος (Υποχρεωτικό)
 • Περιγραφή καταλύματος (Υποχρεωτικό)
 • Παροχές καταλύματος (Υποχρεωτικό)
 • Link σήματος πιστοποίησης που διαθέτει το κατάλυμα σας (Υποχρεωτικό)
 • Link του συνεργάτη που υλοποίησε το κατάλυμα (Προεραιτικό)
 • Link του συνεργάτη που διακόσμησε το κατάλυμα (Προεραιτικό)
 • Πιστοποιητικά Sustainability (Υποχρεωτικό)
 • Γιατί να ψηφιστεί (Υποχρεωτικό)
 • ΑΜΑ - ΣΛ - ΜΗΤΕ κλπ (Υποχρεωτικό)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ PROPERTY MANAGERS

 • To logo (Υποχρεωτικό)
 • Επωνυμία Property Manager (Υποχρεωτικό)
 • Link εταιρικού site ή κρατήσεων (Υποχρεωτικό)
 • Link του συνεργάτη που σχεδίασε το site τους  (Προεραιτικό)
 • Link του συνεργάτη που υλοποίησε το site τους (Προεραιτικό)
 • Περιγραφή Εταιρείας Διαχείρισης (Υποχρεωτικό)
 • Γιατί να ψηφιστούν (Υποχρεωτικό)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ HOSTS

 • H φωτογραφία τους (Υποχρεωτικό)
 • Όνομα & Επώνυμο (Υποχρεωτικό)
 • Link του κορυφαίου καταλύματος (Υποχρεωτικό)
 • Facebook personal link (Υποχρεωτικό)
 • Instagram personal link (Προεραιτικό)
 • Linkedin personal link (Προεραιτικό)
 • Γιατί να ψηφιστεί (Υποχρεωτικό)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

 • To domain (Υποχρεωτικό)
 • To logo (Υποχρεωτικό)
 • Link του site (Υποχρεωτικό)
 • Link του συνεργάτη που σχεδίασε το site (Προεραιτικό)
 • Link του συνεργάτη που υλοποίησε το site (Προεραιτικό)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ FACEBOOK

 • Η φωτογραφία profile της σελίδας (Υποχρεωτικό)
 • Όνομα εκπροσώπου σελίδας (Υποχρεωτικό)
 • FACEBOOK Page link (Υποχρεωτικό)
 • Περιγραφή και αριθμός μελών (Υποχρεωτικό)
 • Γιατί να ψηφιστεί (Υποχρεωτικό)

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 • To logo (Υποχρεωτικό)
 • Όνομα Σωματείου (Υποχρεωτικό)
 • Link του site (Υποχρεωτικό)
 • Γιατί να ψηφιστεί (Υποχρεωτικό)

Για όλα τα καταλύματα είναι υποχρεωτική η ανάρτηση του Αριθμού Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) ή Αριθμού Γνωστοποίησης (ΑΓ), ή Σήματος Λειτουργίας (ΣΛ), ή Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ) όπως ο νόμος ορίζει για κάθε ανάρτηση τους στο διαδίκτυο ή άλλου είδους προβολή

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα επισύναψης συμπληρωματικών πληροφοριών έως 15 ΜΒ. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν αρχεία pdf, jpeg.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην ηλεκτρονική υποψηφιότητα. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής  δεν υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο της αλήθειας, ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Σας παρακαλούμε θερμά οι πληροφορίες που αποστέλλετε να είναι σχετικές  με τη δήλωση της υποψηφιότητάς σας. Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την Κριτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να έχετε λάβει την ρητή άδεια τους και να είστε σίγουροι ότι δεν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

Ιστοσελίδες: εάν στη φόρμα της υποψηφιότητάς σας ή στο συνοδευτικό σας υλικό παραπέμψετε σε κάποιον ιστότοπο, θα πρέπει να γνωστοποιείται το σχετικό URL μέσω του οποίου οι κριτές θα μπορούν να μεταβαίνουν απευθείας στις πληροφορίες τις σχετικές με τη συμμετοχή σας και να είναι μέγιστου μεγέθους τριών ιστοσελίδων, καθώς η Κριτική Επιτροπή δεν θα διαθέτει το χρόνο να ανατρέχει σε πληθώρα ιστοσελίδων προκειμένου να εντοπίσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την υποψηφιότητά σας. Το συνολικό πληροφοριακό υλικό και η τεκμηρίωση υποψηφιότητάς σας, έτσι όπως υποβάλλεται από εσάς τους ίδιους, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των βραβείων GREECE STAY AWARDS με την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας του Κοινού & της Κριτικής Επιτροπής. Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μόνο αν υποβάλλονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα όπου χρειάζεται. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για όλο το συνοδευτικό υλικό.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: ΑΠΟ 19/2 ΕΩΣ 31/7

Από 19 έως 28 Φεβρουαρίου με χρήση κωδικού ShortStay 23 έκπτωση 20,00€

Για 2-4 υποψηφιότητες έκπτωση 10%

Για 5+ υποψηφιότητες έκπτωση 15%

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΥ: ΑΠΟ 01/8 ΕΩΣ 31/10

Ανοίγει η ψηφοφορία του κοινού. Κάθε ψηφοφόρος θα μπορεί να ψηφίζει 10 υποψηφιότητες ανά κατηγορία μια φορά. 

Η ψηφοφορία θα αναδείξει την κορυφαία 10αδα (Top 10).

Η ψηφοφορία κοινού μετράει 30% στην γενική βαθμολογία.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟ 1/11 ΕΩΣ 31/12

Η κριτική επιτροπή θα αναδείξει από τα 10 καταλύματα τα 5 πρώτα κάθε κατηγορίας τα οποία και θα βραβευθούν.

Η κριτική  επιτροπή έχει το δικαίωμα να κάνει Inspections σε καταλύματα.

Η ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής βαρύνει κατά 60%.

Οι διακριθέντες- νικητές  για κάθε βραβείο θα ειδοποιηθούν από τον διοργανωτή με e-mail μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ GREECE STAY AWARDS

Ενδεικτική ημερομηνία :  Ιανουάριος ή Φεβρουάριος του 2024.

Θα βραβευτούν :

 • 60 καταλύματα: 1 Platinum, 2 Gold, 2 Silver.
 • 3 άντρες hosts: 1 Platinum, 1 Gold, 1 Silver.
 • 3 γυναίκες hosts: 1 Platinum, 1 Gold, 1 Silver.
 • 3 Εταιρείες διαχείρισης: 1 Platinum, 1 Gold, 1 Silver.
 • 1 Σύλλογος
 • 1 website
 • 1 Ομάδα facebook

Σύνολο βραβεύσεων: 75

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η κριτική επιτροπή αξιολόγησης θα αποτελείται από καταξιωμένους ανθρώπους και στελέχη της διεθνούς και της ελληνικής φιλοξενίας, καθώς και από εκπροσώπους των φορέων που στηρίζουν τα βραβεία, δημοσιογράφοι, αναλυτές, ανεξάρτητοι από τους διοργανωτές.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

Η Κριτική Επιτροπή και ο Διοργανωτής, διατηρούν το δικαίωμα να συνδυάζουν ή να τροποποιούν τις κατηγορίες των βραβείων, με βάση τον αριθμό των υποψηφιοτήτων για κάθε βραβείο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΥ

Ανάμεσα στο κοινό που θα συμμετάσχει στη διαδικασία ψηφοφορίας περιλαμβάνονται περισσότερα από 15 χιλιάδες μέλη της βάσης δεδομένων που διαθέτουν οι διοργανωτές.

ΝΙΚΗΤΕΣ

Οι νικητές για κάθε βραβείο θα ειδοποιηθούν από τον διοργανωτή με e-mail μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία όπως καθορίζεται παραπάνω. Οι υποψήφιοι για τη βράβευση θα ενημερωθούν με e-mail, πριν την έναρξη της τελετής απονομής των GREECE STAY AWARDS, που θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία και μέρος που θα καθορίσει η διοργάνωση.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μια υποψηφιότητα, θα πρέπει να έχει κατατεθεί και εξοφληθεί μέχρι και 31 Ιουλίου 2023.

Το κόστος υποψηφιότητας καταβάλλεται  σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω. Οι υποψηφιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη πριν ολοκληρωθεί η πληρωμή του κόστους συμμετοχής. Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Το κόστος υποψηφιοτήτων δεν περιλαμβάνει το κόστος συμμετοχής στην τελετή απονομής των βραβείων. Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει για το κόστος συμμετοχής, τους όρους, τον τρόπο πληρωμής και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την τελετή απονομής, κατά την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα . Οι βραβευθέντες δικαιούνται δύο θέσεις δωρεάν. 

Σας παρακαλούμε κατά την πληρωμή να αναγράφετε  τα στοιχεία κάθε κατηγορίας βραβείου στην οποία/στις οποίες, έχετε υποβάλει υποψηφιότητα και να αποστέλλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο email.

Σας παρακαλούμε να καταβάλετε το συνολικό ποσό όλων των υποψηφιοτήτων σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λογαριασμούς του European Vacations and Tourism Observatory NPC:

Τράπεζα: Viva Wallet.

IBAN: GR 0970100000000795381923973

BIC: VPAYGRAA

Κάτοχος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ AMKE 

EUROPEAN VACATIONS RENTALS AND TOURISM OBSERVATORY NPC

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση από κάθε συμμετέχουσα εταιρεία για την τήρηση και επεξεργασία των εταιρικών στοιχείων  που η ίδια δήλωσε, για τους σκοπούς του διαγωνισμού, στο πλαίσιο της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας.

Οι συμμετέχοντες, με την υποβολή της αίτησης, παραχωρούν στους αξιολογητές το δικαίωμα και την άδεια χρήσης των στοιχείων που αναφέρονται στις αιτήσεις τους, για τους σκοπούς της αξιολόγησης τους, της διεξαγωγής και της προβολής των Βραβείων Greece STAY Awards.

Οι διοργανωτές και η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή των βραβείων Greece STAY Awards διατηρούν το δικαίωμα της γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές και την προώθηση της διοργάνωσης, π.χ. πλήθος συμμετοχών, συμμετέχοντες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων  δεν επιθυμεί τη γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής του, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην αίτηση υποψηφιότητας.

 Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες συναινούν ως προς τη χρήση και την επεξεργασία δεδομένων τους, όπως ενδεικτικά τη δημοσίευση σημάτων ή διακριτικών γνωρισμάτων τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, μέσω φωτογραφικού υλικού και υλικού βιντεοσκόπησης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, περιοδικά, Internet, social media κτλ.) και σε κάθε άλλο μέσο που θα επιλέξουν οι διοργανωτές, στο πλαίσιο προώθησης και διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και της παράδοσης των βραβείων, χωρίς να διατηρούν καμία αξίωση ή απαίτηση για τη συγκεκριμένη χρήση. 

Ο διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει τον κατάλογο με τις υποψήφιες προς βράβευση επιχειρήσεις, αναφέροντας ενδεικτικά την επωνυμία, το λογότυπο κα.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Η διοργανώτρια εταιρεία σέβεται και προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται ότι τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται και τυγχάνουν επεξεργασίας με ασφαλή τρόπο.

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τις υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό συμμετοχές ως προς την τήρηση των διατάξεων της πνευματικής ιδιοκτησίας και για τον λόγο αυτό στηρίζονται αποκλειστικά στην δήλωση των συμμετεχόντων περί τήρησης από αυτούς των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του διαγωνισμού, της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και σε περίπτωση παραβίασης δικαιώματος τρίτου προσώπου οποτεδήποτε κι αν αυτό γίνει γνωστό, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα είτε να αποκλείσουν τον συμμετέχοντα από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού (σε περίπτωση που ανακαλυφθεί πριν την απονομή του βραβείου) είτε να ανακαλέσουν την απόφασή τους περί ανάδειξης του συγκεκριμένου συμμετέχοντος ως νικητή και να αιτηθούν από εκείνο/εκείνη την επιστροφή του βραβείου καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκλήθηκε λόγω της παραβίασης των παρόντων όρων είτε σε τρίτο πρόσωπο είτε στους ίδιους τους διοργανωτές.

Θα πρέπει όμως να είναι γνωστό, ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από επαγγελματίες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τους διοργανωτές, όπως δημοσιογράφοι, αναλυτές και πολλοί άλλοι, για την εχεμύθεια των οποίων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλούμε οι υποψηφιότητες σας να μην περιέχουν υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιηθεί. Όλοι οι υποψήφιοι και οι νικητές αποδέχονται ότι ο διοργανωτής θα προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα βραβεία Greece STAY Awards, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές στους υποψήφιους ή/και στους νικητές.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις του κοινού και της κριτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Δια της υποβολής υποψηφιότητας, οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση αναγνωρίζουν ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι οι αποφάσεις του κοινού και της κριτικής επιτροπής δεν αμφισβητούνται και ότι δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις για την επαναξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους, της Διοργανώτριας Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οποιαδήποτε ζημία.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, ματαίωσης ή ανάκλησης της διοργάνωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αλλά και κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθούν σχετικά οι συμμετέχοντες μέσω email.

Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες μέσω της υποψηφιότητας τους αποδέχονται τη λήψη ενημερωτικών email από τους διοργανωτές αλλά και από τους sponsors κάθε επιπέδου των Greece STAY Awards.

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Με τη συμμετοχή τους στα βραβεία Greece STAY Awards, οι υποψήφιοι ρητά συναινούν ότι οι διοργανωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δημόσια κείμενα, και οπτικό υλικό που έχουν υποβάλει με τη φόρμα υποψηφιότητάς τους σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστότοπους, εκδηλώσεις των μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό/διαφημιστικό υλικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, υπάρχει η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποστήριξης, εκ μέρους της Διοργάνωσης. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση σε σχέση με τα Greece STAY Awards, μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με την διοργάνωση στο hello@greecestayawards.com

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και το κόστος συμμετοχής μπορείτε να αναζητήσετε και στο  www.greecestayawards.gr & www.greecestayawards.com