Κορυφαία Θεσμικά Όργανα

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Μια ένωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα εταιρειών και ατόμων που παρέχουν βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις, όπως ενοικιάσεις διακοπών και εταιρικές κατοικίες και προωθεί υψηλά πρότυπα στον κλάδο. Επιπλέον, μπορεί να προσφέρει πόρους και υποστήριξη στα μέλη, καθώς και ευκαιρίες υπεράσπισης και εκπαίδευσης.